Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/540
Title: Khảo sát quy trình sản xuất tôm đông lạnh tại công ty cổ phần thực phẩm Đại Dương
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Phạm, Huỳnh Thúy An
Hồng, Bích Xoàn
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/540
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khao sat quy trinh san xuat tom dong lanh tai cong ty co phan thuc pham dai duong.pdf385.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.