Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/538
Title: Nâng cao chất lượng phục vụ ăn uống tại nhà hàng khách sạn Ninh Kiều Riverside
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Authors: Lê, Thị Thanh Thúy
Tiêu, Hồng Cơ
Keywords: Quản trị du lịch
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/538
Appears in Collections:Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nang cao chat luong dich vu an uong tai nha hang khach san Ninh Kieu Riverside.pdf406.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.