Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/535
Title: Nghiên cứu quy trình sản xuất sữa hạt mít tại phòng thí nghiệm bộ môn công nghệ thực phẩm trường Đại học Nam Cần Thơ
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Trần, Duy Khang
Nguyễn, Minh Chánh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/535
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩmItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.