Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/525
Nhan đề: Khảo sát và so sánh các quy trình sản xuất gạo tại công ty TNHH Lam Lâm
Nhan đề khác: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Tác giả: Trần, Duy Khang
Trần, Yến Như
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/525
Bộ sưu tập: Công nghệ Thực phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Khao sat va so sanh cac quy trinh san xuat gao tai cong ty TNHH Lam Lam.pdf362.19 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.