Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/522
Title: Khảo sát quy trình sản xuất và yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm tinh bột nghệ tại vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Phạm, Huỳnh Thúy An
Võ, Thị Thúy Vi
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/522
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩmItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.