Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/514
Title: Khảo sát quy trình sản xuất cá nục sốt cà và các điểm CCP và các biện pháp vệ sinh nhà máy tại công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Pataya (Việt Nam)
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Trần, Duy Khang
Lê, Quang Nhật
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/514
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩmItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.