Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/502
Title: Khảo sát quy trình sản xuất bia tại nhà máy bia Sài gòn - Sóc Trăng
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Phạm, Huỳnh Thúy An
Nguyễn, Duy Tính
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/502
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khao sat quy trinh san xuat Bia tai nha may bia Saigon - Sóc Trang.pdf196.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.