Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/501
Title: Phân tích thực trang và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch covid-19 tại Vietravel chi nhánh Cần Thơ
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Authors: Nguyễn, Du Hạ Long
Ngô, Thị Ngọc Huyền
Keywords: Quản trị du lịch
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/501
Appears in Collections:Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hànhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.