Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/476
Title: Khảo sát quy trình sản xuất cá tra fillet đông lạnh tại công ty TNHH HTV Hải sản 404
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Phạm, Huỳnh Thúy An
Phạm, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/476
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khao sat quy trinh san xuat ca tra fillet dong lanh tai cong t TNHH HTV hai san 404.pdf273.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.