Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/475
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty du lịch Vietravel chi nhánh Cần Thơ
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Authors: Nguyễn, Minh Tiến
Nguyễn, Đình Văn
Keywords: Quản trị du lịch
Issue Date: Jul-2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/475
Appears in Collections:Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hànhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.