Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/473
Nhan đề: Khảo sát quy trình sản xuất gạo và ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm kho bảo quản đến chất lượng sản phẩm
Nhan đề khác: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Tác giả: Trần, Duy Khang
Huỳnh, Thị Yến Nhi
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/473
Bộ sưu tập: Công nghệ Thực phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Khao sat quy trinh san xuat gao va anh huong cua nhiet do, do am kho bao quan den chat luong san pham.pdf145.21 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.