Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/472
Title: Đánh giá chất lượng dịch vụ nhà hàng của khách sạn TTC Cần Thơ
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Authors: Nguyễn, Minh Tiến
Trần, Đông Thư
Keywords: Quản trị du lịch
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/472
Appears in Collections:Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danh gia chat luong dich vu nha hang cua khach san TTC Can Tho.pdf652.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.