Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/463
Title: Khảo sát quy trình sản xuất bánh pía và bánh in, so sánh cac điểm giống và khác nhau trong công đoạn bảo quản thực phẩm tại công ty TNHH CBTP bánh pía - Lạp xưởng Tân Huê Viên
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Trần, Duy Khang
Trần, Minh Nhật
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/463
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩmItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.