Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/455
Title: Khảo sát hệ thống phân tích mối nguy, xác định CCP và nhận xét các chương trình tiên quyết áp dụng cho sản phẩm cá tra Fillet đông lạnh IQF tại công ty Hải Sản 404
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Trần, Duy Khang
Đặng, Thị Hồng Phương
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/455
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩmItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.