Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/448
Title: Khảo sát hệ thống quản lý chất lượng HACCP của quy trình sản xuất lạp xưởng tại công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh pía - Lạp xưởng Tân Huê Viên
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Trần, Duy Khang
Nguyễn, Thị Như Ngọc
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/448
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩmItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.