Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/435
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty Vietravel Cần Thơ
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Authors: Lê, Khánh An
Thái, Ngọc Bích
Keywords: Quản trị du lịch
Issue Date: May-2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/435
Appears in Collections:Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nang cao chat luong nguon nhan luc tai cong ty Vietravel Can Tho.pdf284.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.