Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/380
Nhan đề: Phần mềm quản lý cửa hàng tin học
Tác giả: Ngô, Hồ Anh Khôi
Nguyễn, Thanh Quốc Cường
Từ khoá: Công nghệ thông tin
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/380
Bộ sưu tập: Công nghệ Thông tin

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Phan mem quan li cua hang tin hoc.pdf224.67 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.