Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/366
Title: Phần mềm chấm công và tính lương nhân viên
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành công nghệ thông tin
Authors: Trương, Hùng Chen
Mạch, Chí Lập
Keywords: Công nghệ thông tin
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/366
Appears in Collections:Công nghệ Thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan mem cham cong va tinh luong nhan vien.pdf413.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.