Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/312
Title: Thiết kế website chấm công cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành Công nghệ Thông tin
Authors: Huỳnh, Trung Long (CBHD)
Nguyễn, Phú Lộc
Keywords: Công nghệ thông tin
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/312
Appears in Collections:Công nghệ Thông tinItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.