Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/306
Nhan đề: Xây dựng và phát triển website mỹ phẩm
Tác giả: Ngô, Hồ Anh Khôi (CBHD)
Bùi, Diệu Anh Thư
Từ khoá: Công nghệ thông tin
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/306
Bộ sưu tập: Công nghệ Thông tin

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Xay dung va phat trien website my pham.pdf201.82 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.