Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/304
Title: Xây dựng phần mềm quản lý bán điện thoại
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành Công nghệ Thông tin
Authors: Võ, Văn Phúc (CBHD)
Dương, Thị Tú Anh
Keywords: Công nghệ thông tin
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/304
Appears in Collections:Công nghệ Thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xay dung phan mem quan ly ban dien thoai.pdf268.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.