Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/300
Title: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý kho hàng
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành Công nghệ Thông tin
Authors: Phan, Thị Xuân Trang (CBHD)
Bùi, Lê Yến Trinh
Keywords: Công nghệ thông tin
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/300
Appears in Collections:Công nghệ Thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan tich va thiet ke he thong thong tin quan ly kho hang.pdf220.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.