Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/299
Title: Phần mềm quản lý phòng khám tại trung tâm viễn thông - VNPT Sóc Trăng
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành Công nghệ Thông tin
Authors: Võ, Văn Phúc (CBHD)
Đặng, Trần Khang Vỹ
Keywords: Công nghệ thông tin
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/299
Appears in Collections:Công nghệ Thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan mem quan ly phong kham tai TT vien thong VNPT Soc Trang.pdf310.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.