Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/28
Nhan đề: Tóm tắt tài liệu giảng dạy Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế và kinh doanh
Tác giả: Khoa Kinh tế - Luật
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Mô tả: 54 tr.
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/28
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
PPNCtrongkinhtevakinhdoanh_bia.pdf32.97 kBAdobe PDFXem trực tuyến
PPNCtrongkinhtevakinhdoanh.pdf
  Giới hạn truy cập
1.61 MBAdobe PDFXem trực tuyến    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.