Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/286
Title: Khảo sát mức độ hao hụt về khối lượng trong quy trình sản xuất tôm thẻ chân trắng PD rút tim đông IQF tại công ty cổ phẩn thủy sản Cà Mau SEAPRIMEXCO
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Trần, Duy Khang(CBHD)
Trân, Trí Toàn
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/286
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KS muc do hao hut ve khoi luong trong quy trinh sx tom the chan trang PD rut tim dong IQF.pdf168.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.