Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/284
Title: Khảo sát quy trình sản xuất tôm đông Block và ảnh hưởng của nhiệt độ lạnh đông đến chất lượng sản phẩm tôm đông Block
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Trần, Duy Khang(CBHD)
Nguyễn, Thùy Trang
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/284
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩmItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.