Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/282
Title: Phân tích mối nguy và xác định các điểm CCP và nhận xét về các chương trình tiên quyết cho quy trình chế biến tôm đông lạnh tại nhà máy thủy sản Anh Huy
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh Như (CBHD)
Lê, Thị Thu Thảo
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/282
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩmItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.