Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/27
Nhan đề: Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ
Nhan đề khác: Trình độ đại học ngành Kế toán
Tác giả: Nguyễn, Minh Tiến
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Mô tả: 28 tr.
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/27
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Lythuyettaichinhtiente_bia.pdf53.62 kBAdobe PDFXem trực tuyến
Lythuyettaichinhtiente.pdf
  Giới hạn truy cập
479.42 kBAdobe PDFXem trực tuyến    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.