Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/269
Title: Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi Bưởi tách múi tại công ty TNHH MTV THE FRUIT REPUBLIC Cần Thơ
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh Như (CBHD)
Nguyễn, Thị Hương Nguyên
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/269
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩmItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.