Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/262
Title: Khảo sát quy trình chế biến cá Tra Fillet đông IQF - phương pháp đánh giá và phân loại nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến tại công ty TNHH HTV hải sản 404
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Phạm, Huỳnh Thúy An(CBHD)
Nguyễn, Thị Thúy Diệu
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/262
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩmItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.