Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/253
Title: Khảo sát quy trình chế biến cơm chiên cá mặn đông lạnh tại công ty Sài Gòn Food
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh Như (CBHD)
Lê, Nguyễn Thị Xuân Mai
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/253
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KS quy trinh che bien com chien ca man dong lanh tai cty Sai Gon Food.pdf144.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.