Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/250
Title: Khảo sát quy trình và chỉ tiêu đánh giá chất lượng trong sản xuất gạo tại doanh nghiệp tư nhân Tấn Phát
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Phạm, Huỳnh Thúy An(CBHD)
Trần, Thị Kim Hương
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/250
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KS quy trinh chi tieu danh gia chat luong trong sx Gao tai DN tu nhan Tan Phat.pdf127.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.