Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/24
Nhan đề: Bài giảng Kinh tế lượng
Tác giả: Nguyễn, Tri Khiêm ; Trần, Hồng Minh Ngọc
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Mô tả: 142 tr.
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/24
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Kinhteluong_bia.pdf44.46 kBAdobe PDFXem trực tuyến
Kinhteluong.pdf
  Giới hạn truy cập
3.76 MBAdobe PDFXem trực tuyến    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.