Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/244
Nhan đề: Khảo sát quy trình và đánh giá tỷ lệ hao hụt trong quá trình chế biến gạo tại nhà máy Tấn Phát
Nhan đề khác: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Tác giả: Phạm, Huỳnh Thúy An(CBHD)
Bùi, Vũ Linh
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/244
Bộ sưu tập: Công nghệ Thực phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
KS quy trinh va danh gia ty le hao hut trong qua trinh che bien gao tai nha may Tan Phat.pdf152.97 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.