Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/244
Title: Khảo sát quy trình và đánh giá tỷ lệ hao hụt trong quá trình chế biến gạo tại nhà máy Tấn Phát
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Phạm, Huỳnh Thúy An(CBHD)
Bùi, Vũ Linh
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/244
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KS quy trinh va danh gia ty le hao hut trong qua trinh che bien gao tai nha may Tan Phat.pdf152.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.