Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/230
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm của sinh viên tại thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Hồng Minh Ngọc (CBHD)
Võ, Yến MY
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/230
Appears in Collections:Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu cac nhan to anh huong den quyet dinh di lam them cua SV tai TPCT.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.