Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/229
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại Lotte Mart Cần Thơ
Authors: Vũ, Lê Duy (CBHD)
Võ, Anh Thư
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/229
Appears in Collections:Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cac nhan to anh huong den muc do hai long cua SV doi voi chat luong DV tai LOTTE MART CT.pdf298.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.