Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/228
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chọn mạng thông tin di động của sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Vũ, Lê Duy (CBHD)
Võ, Thị Kim Huyền
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/228
Appears in Collections:Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cac nhan to anh huong den hanh vi chon mang thong tin di dong cua SV TP CT.pdf158.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.