Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/226
Title: Bài báo cáo thực tập quá trình thiết bị - Nhà máy đường Phụng Hiệp
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Đoàn, Anh Dũng (CBHD)
Lê, Khánh Đăng
Lê, Hoàng Tuấn Anh
Phan, Phương Bảo
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/226
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao cao thuc tap -Qua trinh thiet bi - nha may dương Phung Hiep.pdf310.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.