Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/223
Nhan đề: Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học của rễ đinh lăng lá răng (Polyscias Serrata Balf.), Khảo sát khả năng gắn kết Enzyme Phosphodiesterase 5
Nhan đề khác: Dược học
Tác giả: Thái, Thị Cẩm (CBHD)
Quách, Trung Phong (CBHD)
Nguyễn, Thị Ngọc Huyền
Từ khoá: Dược học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/223
Bộ sưu tập: Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Khao sat so bo thanh phan ha hoc cua re dinh lang la rang.pdf168.19 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.