Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/218
Title: Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh Carbapenem điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ từ 01/2018 – 08/2019
Authors: Võ, Duy Nhàn (CBHD)
Nguyễn, Bửu Huy (CBHD)
Trần, Nguyễn Minh Châu
Keywords: Dược học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/218
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PT tinh hinh su dung khang sinh carbapenem dieu tri nhiem khuan.pdf251.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.