Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/19
Nhan đề: Bài giảng kế toán chi phí
Nhan đề khác: Trình độ đại học ngành Kế toán
Tác giả: Nguyễn, Minh Tiến
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Mô tả: 110 tr.
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/19
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bia ktcp.pdf65.19 kBAdobe PDFXem trực tuyến
ktcp.pdf
  Giới hạn truy cập
1.11 MBAdobe PDFXem trực tuyến    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.