Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/191
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Cần Thơ.
Authors: Nguyễn, Trần Trọng Vinh (CBHD)
Đặng, Thị Bích Trăm
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/191
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan tich cac nhan to anh huong cua khach hang vay tieu dung tai NHTMCP Phuong Dong.pdf436.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.