Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/190
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hoài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Nam Cần Thơ
Authors: Trần, Hồng Minh Ngọc (CBHD)
Nguyễn, Thị Thu Tâm
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/190
Appears in Collections:Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan tich yeu to anh huong den su hai long cua sv ve chat luong.....pdf190.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.