Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/189
Title: Phân tích sự tác động của tính vị chủng tiêu dùng đến hành vi lựa chọn siêu thị của người tiêu dùng tại địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Hồng Minh Ngọc (CBHD)
Trần, Duy Khanh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/189
Appears in Collections:Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan tich su tac dong cua tinh vi chung tieu dung....pdf199.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.