Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/188
Title: Phân tích sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tính dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Trần Trọng Vinh (CBHD)
Đặng, Hồ Nhật Duy
Keywords: Tài chính - ngân hàng
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/188
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan tich su hai long cua khach hang.....113.pdf402.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.