Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/160
Nhan đề: Bài giảng anh văn chuyên ngành dược
Tác giả: Huỳnh, Châu Anh Khoa
Trần, Thanh Nga
Từ khoá: Dược học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/160
Bộ sưu tập: Khoa Dược học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bia Anh van chuyen nganh duoc.PDF339.2 kBAdobe PDFXem trực tuyến
Anh van chuyen nganh duoc.pdf
  Giới hạn truy cập
3.57 MBAdobe PDFXem trực tuyến    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.