Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/134
Title: Phân tích tác động của giá trị hương hiệu đến hành vi lựa chọn siệu thị của người tiệu dùng tại thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Tri Khiêm (CBHD)
Nguyễn, Thúy Hằng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/134
Appears in Collections:Quản trị Kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gia tri huong thieu den hanh vi lua chon sieu thi cua nguoi tieu dung tai TP Can Tho.pdf348.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.