Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/130
Nhan đề: Bài giảng bảo tồn di sản kiến trúc
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Nam
Từ khoá: Kiến trúc
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/130
Bộ sưu tập: Khoa Kiến trúc - Xây dựng - Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BIA BAO TON DI SAN KIEN TRUC.pdf75.66 kBAdobe PDFXem trực tuyến
BAO TON DI SAN KIEN TRUC.pdf
  Giới hạn truy cập
7.13 MBAdobe PDFXem trực tuyến    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.