Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1173
Title: Yếu tố ảnh hưởng chất lượng dạy và học trực tuyến: Góc nhìn của sinh viên ngôn ngữ Anh
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Hai Khoa
Phạm, Trút Thuỳ
Hồ, Xuân Hương
Lương, Tú Ngân
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Trong thời kỳ phát triển nhanh của Công nghệ thông tin, việc áp dụng công nghệ, đặc biệt là hình thức áp dụng các nền tảng trực tuyến vào giảng dạy đã chứng minh được tiềm năng của mình. Vì vậy, để phát huy tiềm năng đó một cách tối đa, việc hiểu về các yếu tố ảnh hưởng chất lượng dạy và học trực tuyến là cần thiết. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trực tuyến dưới góc nhìn của sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh đang học tại trường đại học Nam Cần Thơ. Đây là một nghiên cứu mô tả với sự tham gia của 143 sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Kết quả từ bảng khảo sát cho thấy hiệu quả của việc học trực tuyến của các em sẽ chịu tác động lớn nhất bởi sự sinh động của bài giảng. Kết quả của nghiên cứu góp phần thể hiện rõ các yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trực tuyến, có thể được sử dụng như một nguồn tài liệu cung cấp thông tin cho các nghiên cứu khác có liên quan đến việc dạy và học trực tuyến trong các lớp học tiếng Anh.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/1173
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yeu to anh huong chat luong day va hoc truc tuyen Goc nhin cua sinh vien ngon ngu Anh.pdf10.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.